Tokenizacja  obecnie jest coraz bardziej zyskującym na popularności sposobem na pozyskanie kapitału przez przedsiębiorstwo. Jest to jednak nowe urządzenie inwestycyjne i wymaga ono wielu przemyślanych decyzji, które należy podjąć już na etapie planowania.Tokenizacja przedsiębiorstw stawia wyzwania przed prawnikami. Stanowiła ona temat dyskusji podczas Konferencji Blockchain i Finanse. Prawnicy sformułowali wówczas kilka ogólnych wniosków, które mają pewną wartość użyteczną dla przedsiębiorcy. Na powodzenie tokenizacji ogromny wpływ ma jurysdykcja oraz forma działalności.

Tokenizacja w Polsce

Polscy przedsiębiorcy są ostrożni i chcą działać wyłącznie na znanym rynku, oczywiście najlepiej rodzimym. Tokenizacja przedsiębiorstwa może być w naszym kraju przeprowadzona m.in. przez spółkę z o.o. W świetle polskiego prawa nie ma definicji tokenów, dlatego prawnicy dostosowują do rozwiązań blockchainowych przepisy prawa „analogowego”.

Tokeny mogą być rozpatrywane jako odzwierciedlenie praw i obowiązków, jakie wynikają z  transakcji, które reguluje Kodeks Spółek Handlowych. Są jednak obawy, że urzędnik stwierdzi, że doszło do naruszenia przepisów Kodeksu, zgodnie z którym wszystkie transakcje sprzedaży udziałów powinny być dokonywane za pomocą podpisu potwierdzonego notarialnie. Ponadto zarząd spółki zobowiązany jest do aktualizowania struktury udziałowej, która została zgłoszona do KRS.

Weszła w życie Piąta Dyrektywa. Skutki już są widoczne

Wiadomo jednak, że przy obecnym tempie pracy KRS i kosztach za przygotowanie wniosków sytuacja staje się problemowa. Polski przedsiębiorca, który planuje tokenizację swojego przedsiębiorstwa, może mieć wiele wątpliwości w obliczu nieustannie zmieniającego się prawa i biurokracji, które utrudniają działanie na tym polu.

Nowy rodzaj spółki – Prosta Spółka Akcyjna (PSA)

Prosta Spółka Akcyjna (PSA) miała rozpocząć działalność w marcu. Z założenia jej zadaniem jest pozyskiwanie inwestorów. Wyróżnia ją łatwość rozporządzania akcjami spółki, jak i emitowanie nowych akcji. Te cechy zdecydowały, że zaczęto rozpatrywać jej funkcję w kontekście tokenizacji. Tokenizacja w przypadku PSA jest zgodna prawem, ale tokeny bez spełnienia warunków oferty publicznej nie są dopuszczone do runku, zarówno regulowanego, jak i alternatywnego. Nie mogą być wykorzystane do obrotu na giełdzie kryptowalut.

Na początku stycznia bieżącego roku sejmowa Komisja Sprawiedliwości zdecydowała o przesunięciu o rok wprowadzenie w życie przepisów regulujących elektroniczne postępowanie rejestrowe przed KRS. Jest to równoznaczne z opóźnieniem wejścia w życie przepisów dotyczących Prostej Spółki Akcyjnej. Polskie prawo po raz kolejny zamiast ułatwić, utrudnia postępowanie w tej sprawie.

Ethereum odnotowało największe wzrosty w ekosystemie dApp

Przeglądaj dokumenty emisyjne przed inwestycją

W trakcie panelu dyskusyjnego eksperci stwierdzili, że inwestorzy, którzy podejmują decyzje o zakupie tokenów, nie analizują i nie przeglądają dokumentów. A przecież są one głównym źródłem informacji o projekcie, w który mają być zainwestowane pieniądze. Sytuacja kuriozalna i niezrozumiała. Trzeba dokładnie sprawdzić, czy dokument jest przygotowany profesjonalnie i zachęca do czytania. Jeżeli jest niedbały, niekompletny, ma puste pola, nie można lekceważyć tej sytuacji. Dokument powinien być wiarygodny, przygotowany przy wsparciu ze strony kancelarii prawnej. Powinno być w nim wyraźnie zaznaczone, jakie ryzyko może towarzyszyć inwestycji.

Author

Write A Comment