Mercator Medical zawarł umowy o łącznej wartości 350 mln złotych na dostawy rękawic

Spółka zależna firmy Mercator Medical, Mercator Medical Thailand zawarła dwie umowy na dostawy rękawic produkcji Mercatora. Umowy zostały zawarte z Unispace Health Pty Limited, a łączna wartość towarów zapisanych w umowach wynosi około 350,17 mln zł. Suma jest na tyle duża, że przekroczyła 10 procent wartości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży ze wszystkich spółek Mercator Medical i to za okres ostatnich czterech kwartałów w obliczeniach obrotowych.

Umowy będą realizowane dostawami w partiach, a dotyczą dostaw przewidzianych do realizacji w okresie do marca 2021 roku.

W komunikacie opublikowanym przez Mercator Medical czytamy m.in., że umowy regulują zasady odbioru dostaw produktu, realizowania płatności, obsługi ewentualnych reklamacji, a także rozwiązywania ewentualnych sporów lub rozwiązania umowy. W jednej z umów, szacowanej na ok. 331 tysięcy złotych wartości nie zawarto specjalnych klauzul warunkujących możliwość jej rozwiązania. W tym wypadku odbiorca ma prawo rozwiązać umowę bez podawania przyczyn, ale musi to zrobić z zachowaniem 90-dniowego okresu wypowiedzenia.

Rekordowe wyniki spółki Mercator Medical

Mercator Medical odnotowuje rekordowy okres wyników. Tylko wstępne wyliczenia wykazują, że spółka odnotowała w drugim kwartale ok. 233,4 mln zł wyniku EBITDA, a skonsolidowany zysk netto wszystkich podmiotów Mercatora wyniósł ok. 209,2 mln zł. Jest to wynik wręcz nieprawdopodobnie wysoki, gdyż zysk netto za drugi kwartał jest aż trzy i pół raza wyższy niż łączne zyski za ostatnich dziesięć lat kalendarzowych. Co ciekawe, zarząd spółki zasygnalizował niedawno, że wyniki finansowe za drugi kw. 2020 roku są wprawdzie precedensowe, ale że nie są one wydarzeniem jednorazowym. Według nich obecna sytuacja daje spółce Mercator Medical możliwości, dzięki którym w przyszłości będzie mogła sięgać po jeszcze więcej.

Tak pokrótce i lakonicznie potwierdzał to zresztą członek zarządu Mercator Medical Witold Kruszewski, który podczas konferencji prasowej powiedział:

– Tak jak po pierwszym kwartale mówiliśmy, że wyniki nie są jednorazowe, tak po drugim kwartale powtarzamy, że nie są jednorazowe.

Przyszłość Mercator Medical

Według oceny zarządu spółki Mercator Medical, że w czasie spodziewanej już wkrótce drugiej fali pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 lockdown w bardzo wielu krajach nie będzie możliwy, a to z powodu znacznego osłabienia gospodarek. Z tego też względu, aby utrzymać produkcję przemysłową oraz funkcjonowanie na przyzwoitym poziomie usług, rękawice będą „mocno potrzebne”.

Grupa Mercator Medical jest producentem jednorazowych rękawic ochronnych do użytku medycznego i do niej należy m.in. zakład produkujący takie rękawice w Tajlandii. Grupa prowadzi przy tym działalność globalną i jest obecna w ponad 50 krajach świata.

W piątek 24 lipca cena akcji Mercatora do 349 zł za sztukę, co jest jednodniowym wzrostem o 11.5 procenta. Podniosło to kapitalizację  spółki do 3,7 mld zł, a jest to kapitalizacja większa od, chociażby takich firm, jak Enea, Energa, CCC czy PlayWay.

Author

Write A Comment