Po tym, jak platforma Ethereum osiągnęła szczyt popularności, powoli następuje spadek zainteresowania nią ze strony społeczeństwa. Jakie są przyczyny tych nagłych zmian

Pojęcie tokenomii

Najbardziej znaczącym rokiem w branży blockchain, kryptowalut oraz w zakresie rozwoju technologii i rozwiązań finansowych, był rok 2015. To właśnie wtedy powstała platforma Ethereum, która oferowała budowę kontraktów w wersji inteligentnej, zwanych potocznie smart contracts. Również w tym czasie wprowadzono do użytku pojęcie „tokenomia”.

Dzięki właściwemu i szczegółowemu opracowaniu i ustandaryzowaniu modelu interfejsu ERC-20 użytkownicy mieli możliwość tworzenia i dowolnego emitowania różnego rodzaju tokenów. Wykorzystywano go przede wszystkim do użytecznych tokenów — ultility — takich jak BAT, OMG, GNT lub tokenów giełdowych BNB.

Jak informuje Etherscan, główny eksplorator bloków dla Ethereum, na platformie tej postało już 224,5 tys. tokenów ERC-20. Większość z nich zapewne została już dawno porzucona. Niektóre jednak nadal funkcjonują i prosperują coraz lepiej. Wśród najbardziej znanych można wymienić USDT, MKR, VEN, BNB, ZRC, BAT, DAI, OMG i wiele innych. W ostatnim czasie można zaobserwować tworzenie się dedykowanych dla giełd tokenów (inaczej exchange tokens) – LEO (Bitfinex) oraz HT (Huobi).
Następuje coraz mocniejsze zakorzenianie pojęcia tokenomii, ideii tokenu oraz tokenizacji w świadomości społeczeństwa. Coraz głośniej słychać o tokenizacji różnego rodzaju aktywów, począwszy od nieruchomości i kapitału ludzkiego, a skończywszy na tym, co oferuje sztuka.

Skraj zapaści tokenów Ethereum?

Znana firma przeprowadzające analizy Coinmetrics ujawniła ostatnio informacje, że według opracowanego przez nią wskaźnika, wartość tokenów ETH powoli zaczyna spadać.

Network Value to Token Value ratio

Jak twierdzi Coinmetrics, wskaźnik NVTV jest jedynym wiarygodnym sposobem pozwalającym na ocenę wartości tokenów. Wystarczy porównać dwie zmienne. Kapitalizację rynkową platformy smart contracts, jaką jest ETH oraz skupioną kapitalizację tokenów, które są uruchomione na tejże platformie.

Przedstawiony powyżej wskaźnik został wyliczony poprzez podzielenie kapitalizacji ETH przez kapitalizację tokenów ERC-20, które są największe. Na platformie została uruchomiona cała masa tokenów, stąd zdecydowano się na ich selekcję. Ma ona na celu wyodrębnienie tych, które mają największą rolę. Część z nich została wymieniona na początku artykułu.
Jak wskazuje wskaźnik NVTV, następuje regularna zapaść tokenów i ich wartości. W prima aprilis 2019 odnotowano najniższą dotychczas wartość (ALT) wskaźnika NVTV i wyniosła ona – 1,57. Prognozy okazują się nieco optymistyczne, bo już w dniu 10 listopada wzrósł on do poziomu 1,9.

Poniżej znajduje się odzwierciedlenie aktualnej kapitalizacji rynkowej ETH oraz tokenów ERC – 20 w USD:

Jak ustosunkowujecie się do polityki tokenomii oraz tokenizacji aktywów? Zapraszamy do dyskusji na temat tokenów.

Author

Write A Comment