Rośnie zainteresowanie społeczności na temat projektu Maker DAO. W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć jak najwięcej informacji pochodzących z materiału umieszczonego na kanale Krypto Raport przeanalizowano ten ekosystem. Przedstawiamy na czym opiera się schemat jego działania oraz jakie daje możliwości.

Co to jest stablecoin?

Zrozumienie sposobu funkcjonowania projektu należy rozpocząć od zrozumienia słowa stablecoin. Rafała Leszka wyjaśnia, że stablecoin to wyłącznie jednostka, która posiada własne pokrycie w walucie fiducjarnej, czy także w surowcach (złoto, srebro). Za nadrzędny cel tej waluty uznaje się ustabilizowanie określonej wartości w danym przedziale czasowym. Krypto Youtuber wskazuje, że stablecoiny mają funkcję upraszczania finansów, co wyróżnia je na tle innych kryptowalut. Kłopotliwa staje się sytuacja, kiedy należy wycenić majątek. Dzieje się tak z uwagi na nieustannie zmieniającą się wartość. Jednego dnia portfolio może mieć wartość 10 złotych, a następnego tysiąc, co dla posiadaczy kryptowalut nie jest ogromnym zaskoczeniem. Na tym opiera się świat kryptowalut.

Analiza Maker DAO

Marker DAO powstał na bazie sieci Ethereum. Złożony jest z dwóch elementów: w pierwszej kolejności jest to część zarządzająca (Maker), a także ze stablecoina –  Dai. Każde z nich posiada własną funkcję. Maker odpowiada za przebieg głosowania w sprawach dotyczących modelu biznesowego platformy. Tokeny sprawują funkcję minimalizowania wahań cenowych stablecoina Dai.

Rafał Leszek dodaje, że w przypadku tego projektu, za utrzymanie stabilności możliwe jest przy pomocy systemu smart kontraktu, a nie poprzez scentralizowanego emitenta. Z uwagi na tę kwestię Marker DAO zakwalifikowany został jako model zdecentralizowanej podaży.

Krypto Youtuber w swojej wypowiedzi porusza kwestię otrzymywania tokenów Dai, co może odbywać się poza platformą giełdową, jednak podczas wykorzystania platformy Maker. Konieczne jest do tego przekazanie pewnej ilości ETH, która naliczana jest przy pomocy współczynnika zabezpieczenia emisji. Najczęściej jego granice oscylują na poziomie 150%.

Autor materiału wskazuje teoretyczny przykład. W sytuacji kiedy, wartość 1 Ether wynosiłaby 100 dolarów, a zabezpieczenie miałoby wartość 150%, to 100 USD w ETH pozwoli uzyskać 66 tokenów Dai. Wyliczenia wyglądają następująco: 66 x 1,5 = 99, co w zaokrągleniu daje 100.

Należy się zastanowić jak będzie wyglądała sytuacja, kiedy Etheru spadnie poniżej 100% wartości wyemitowanych Dai, a jednocześnie nie byłoby możliwości upłynnienia tych depozytów w krótkim czasie? Wówczas korzystne jest skorzystanie z mechanizmu stworzonego do pokrycia straty przy pomocy tokena Maker. Z tej przyczyny kwestia posiadania obarczona jest pewnym ryzykiem, jednak w takich sytuacjach to ostatni sposób na ratunek. Stworzono dodatkowe zabezpieczenie, które jest wykorzystywane w trakcie awarii tokenów. Jest to globalne rozliczenie, polegające na zatrzymaniu funkcjonowania całej sieci,a następnie dochodzi do upłynnienia wszystkich CDP (zastawów pokrywających wartość emisji Dai). Jest to silnie skorygowane ze zwrotem ETH. Pojawiają się wątpliwości, które odnoszą się do stopnia decentralizacji projektu. Jednak nie ma co ukrywać, że w przypadku kryptowalut tylko nieliczne z nich posiadają choćby w pół zdecentralizowaną infrastrukturę

Platforma Maker DAO, która umiejscowiona jest poza mechanizmem, który powstaje na bazie stablecoin, umożliwia osobiste wypróbowanie dźwigni finansowej. Nie należy zapominać, że te narzędzia niosą za sobą ogromne ryzyko.

Author

Write A Comment