Wiele osób z zapartych tchem wyczekiwało momentu, kiedy będzie miała miejsce aktywacja testnetu hard forka Instanbul sieci Ethereum. Zgodnie z najświeższymi informacjami, termin został przesunięty dopiero na początek października. Głównymi przyczynami zmiany decyzji o momencie aktywacji są zagrożenia, które wynikają z funkcjonowania sieci.

Niedotrzymanie terminu w realizacji prac

Hudson James, Community Manager Ethereum Foundation, przedstawił opinii publicznej informację o zmianie terminu wprowadzenia Istanbul. Jednocześnie wskazał, że zebrany zespół dokona wyboru bloku w okolicach 2 października, później nastąpi estymacja godziny hard forka.

Zmiana powyższego terminu, nie była jednostkową sytuacją. Parity Technologies, przedsiębiorstwo odpowiedzialne jest za eskalację sieci Ethereum, zmieniło datę aktualizacji na dzień 6 września. Wei Tang, który uznany jest za jednego z najwybitniejszych programistów, tłumaczył deweloperów twierdząc, że czas potrzebny do stworzenia implementacji jest znacznie dłuższy. Przyczyny należy upatrywać także w opóźnieniu w akceptacji pewnych EIP (Ethereum Improvement Proposal). W toku całego przedsięwzięcia dojdzie prawdopodobnie do procesu dużej refaktoryzacji kodu.

Instanbul, czy jest realnym zagrożeniem dla Wschodu?

Martin Holst Swende wymownie podsumował jedną z EIP Istanbul:

Martin Holst Swende dokonał subiektywnej oceny jednej z EIP Instanbul:“Tak, wiemy, że to coś popsuje, teoretycznie.

Przedstawiono, że aktualizowanie EIP 1884 wpłynie na podwyższenie kosztów przysyłanych transakcji. W szczególności, będzie to dotyczyło niedowaluowanych fragmentów kodów operacyjnych, w tym także instrukcji wewnątrz inteligentnych kontraktów. Przemawia za tym fakt, że zwiększanie się sieci Ethereum, wpłynie na funkcjonowanie aplikacji, opartych na smart contractach. Wykorzystują ogromną ilość mocy obliczeniowej przy jednocześnie obniżonych kosztach dokonywanych transakcji.

Swende, twierdzi, że może to często służyć do ataków hakerskich, które będą wykorzystywały wypełnianie bloków nisko kosztownymi operacjami, które wpływają na wydłużenie czasu przetwarzania bloków. Wskazuje, że zrównoważone zbilansowanie operacji umożliwi maksymalizację efektywności bloków. Jednocześnie przyczyni się do zapewnienia stabilności dla tego procesu.

Od teoretycznej strony, takie działanie posiada swój sens. Trudność stanowią smart contract’y. Ich działanie jest w pełni zależne od stałego poziomu Gas. Swende, przedstawił, że nie jest to najlepsza droga do tworzenia aplikacji.

Wei Tang, zaleca, aby w obecnej sytuacji, zespół powinien zwrócić szczególną uwagę na zmniejszenie ryzyka zamrożenia pewnych inteligentnych kontraktów zanim dojdzie do wprowadzenia hard forka Instanbul. Wsteczna kompatybilność Istanbul stwarza możliwość do rozwiązania problemu. Zespół zapewnił sobie pewną ilość czasu, która konieczna jest do rozwiązania zaistniałej sytuacji. Obecnie, najistotniejszą kwestią jest to, aby nowy kod nie stworzył zagrożenia dla sprawnego funkcjonowania sieci.

Author

Write A Comment